Benelux

Chemie

Verticale problemen oplossen in de chemiesector is voor Alimak geen probleem. De liften met tandheugel en rondselsysteem vormen de meest betrouwbare uitrusting voor zwaar werk in de sector. Nauwgezette oplossingen voor de chemiesector houden rekening met het onvoorspelbare bedrijfspatroon en bieden een volledig gamma hoogwaardige reserveonderdelen en diensten.

Eén voorbeeld is de vijf Alimak liften die dienst doen bij de Arabische kalifabriek aan de kust van de Dode Zee in Jordanië. Het betreft een extreem onherbergzame omgeving die hoge eisen aan de duurzaamheid en betrouwbaarheid van liften stelt. De Alimak liften zijn geïnstalleerd bij de afwateringsstructuur van het product, screen- en compactiestructuur, productcentrifuge- en carnallietverwerking van de fabriek.

Een ander voorbeeld is de Dormagen fabriek van Bayer AG in Duitsland, een van de grootste chemiegroepen ter wereld. Bayer kocht bijna 50 jaar geleden zijn eerste Alimak lift met tandheugel en rondselsysteem voor permanente installatie aan een schoorsteen op hun hoofdlocatie in Leverkusen. Sindsdien heeft Alimak een aantal permanente liften aan de onderneming geleverd die in totaal op vijf locaties in Duitsland actief is.

Alimak biedt ook support in de bouw van chemiefabrieken met tijdelijke verticale oplossingen.

Chemie

Winstgevendheid voor de klant

In een wereld waar tijd geld is, zorgen wij ervoor dat klanten materiaal krijgen en dat personeel hoger, sneller en veiliger wordt getransporteerd.