Benelux

Havens en scheepswerven

Sinds 1971 worden Alimak liften door internationale havenautoriteiten gebruikt als toegangsliften voor kade kranen en RTG's en RMG's. Alimak kraanliften worden in bijna 100 landen over de hele wereld geïnstalleerd. Waarom een kraanlift?

1. Beschikbaarheid: de ervaring toont dat de installatie van toegangsliften in efficiënter onderhoud resulteert met als gevolg minder stilstand. Extra besparingen worden gerealiseerd doordat werktuigen en vervangingsonderdelen in de cabine worden vervoerd, dit elimineert wachttijden. Een ander voordeel is de afname van storingen omdat de lift preventief onderhoud makkelijker maakt. Een toonaangevende rederij zegt dat onze liften het onderhoud en stilstand van kranen met 25% heeft teruggebracht.

2. Productiviteit: als er geen lift is, moeten onderhoudspersoneel en kraanmachinisten door middel van ladders naar boven. Het is 15–20 minuten hard werk om bovenin een gewone containerkraan te klimmen. Dit moedigt niet aan tot regelmatig onderhoud en inspectie. Daarnaast moet men onderdelen en werktuigen die nodig zijn voor reparatie en vervanging met een takel of vergelijkbare apparaten naar boven tillen – dit zijn allemaal tijdverslindende handelingen. In een lift duurt het ritje naar boven minder dan twee minuten.

3. Veiligheid: hoewel je moeilijk een prijskaartje aan veiligheid kunt hangen, spreken de risico's die ladders met zich meebrengen voor zich, in het bijzonder bij slechte weersomstandigheden. Bovendien maakt de lift snelle reddingsoperaties mogelijk.

Kadekranen, portaalkranen op rails, portaalkranen op banden en scheepslosinstallaties zijn typischeliftinstallaties, hoewel Alimak liften ook gebruikt worden op goliath kranen, droogdokken, silo's, magazijnen en andere voorzieningen in havens en scheepswerven over de hele wereld.

Contactpersoon: Dhr. Mattias Lindberg

Havens en scheepswerven

Winstgevendheid voor de klant

In een wereld waar tijd geld is, zorgen wij ervoor dat klanten materiaal krijgen en dat personeel hoger, sneller en veiliger wordt getransporteerd.